classical music

Felvételi vizsga alapkövetelményei:

Szolfézs
 
Szóbeli:
arrow  Laprólolvasás (rövid barokk v. bécsi klasszikus dallam alterációkkal)
arrowhangközök éneklése adott hangró
Hozott anyag saját zongora kísérettel
arrow  3 barokk tétel (pl. recitativo v. aria)
arrow  3 bécsi klasszikus részlet (pl. dal v. oratórium-részlet)
 
Írásbeli:
arrow   kétszólamú diktandó (barokk v. bécsi klasszikus periódusnyi terjedelmű, alterációkkal)
arrow  egyszólamú diktandó (a XIX., XX. század zeneirodalmából)
arrow  hangközfelismerés (10 hangköz, mindegyik egyszer megszólaltatva) a hangköz nevét kell leírni
arrow  tonális hangköz-lánc (8-10 hangköz folyamatosan játszva)
arrow  adott hangközhöz egy harmadik hang
 
Zeneelmélet
 
Szóbeli:
arrow  hármashangzatok, négyeshangzatok éneklése adott hangról
arrow  a tanár által játszott harmóniasorozat felismerése, megnevezése
arrow  akkordfűzés diktálás után, négyszólamú szűk szerkesztésben alterált akkordokkal
arrow  barokk és klasszikus formák (pl. rondó, szonáta, variáció stb.) ismerete és elemzése hozott anyag alapján.
 
Írásbeli:
arrow  hármashangzatok, négyeshangzatok felismerése, lejegyzése, illetve szerkesztése adott hangra
arrow  modális hangsorok felismerése, szerkesztése
arrow  rövid összhangzattan példa vagy korál hallás utáni lejegyzése (korál esetében két szélső szólam lejegyzése kötelező + arrow  számozott basszus vagy fokszámjelzés)
arrow  akkordkapcsolatok, kivételes kettőzések, összhangzattan példa kidolgozása
 
Népzene
arrow  A népdalok legjellemzőbb sajátosságainak (forma, kadencia, szótagszám, hangkészlet) ismerete és ismertetése, emlékezetből történő éneklése.
arrow  Az alábbi 30 népdal kötelező Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) c. könyvéből.
1., 4., 8., 12., 13., 34., 35., 52., 67., 74., 85., 95., 113., 118., 154., 165., 171., 178., 252., 295., 307., 346., 359., 362., 374., 386., 395., 447., 448., 459.
 
Zongora
arrow  1 Bach mű (legalább kétszólamú vagy háromszólamú invenció szinten)
arrow  1 klasszikus szonáta tétel
arrow  1 romantikus előadási darab
arrow  1 XX. századi mű
 
Magánének
arrow  Két különböző stílusú műdal előadása, az egyik saját zongorakísérettel.
 

Elérhetőségek

  3515, Miskolc-Egyetemváros, Pf.1, 
  0646/343-800
  0646/343-800
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hol található az Intézet?

hungary map

 

Galéria


Megnyitás